Jazz med Malin

House med Malin

Waacking med Malin

Breakdance Edgar

Breakdance Sourkea

Mellojazz med Eva

Modern kombination med Maria

Modern hoppkombination med MariaKursdeltagarna eller eventuell målsman har godkänt att dessa filmklipp publiceras på We Dance hemsida.