Hanna Olsson

Hanna Olsson
Hanna Olsson studerade dans och sång på Nolaskolan och utbildar sig nu till musikalartist på Base23 i Stockholm.2013

Hanna Olsson undervisar i Jazz för barn.