Maria Landfors

Maria Landfors
Maria har en gedigen utbildning bakom sig inom såväl dans som pedagogik och har under sina tio år som danslärare undervisat både barn och vuxna i ett flertal dansstilar. De senaste åren har hon ansvarat för dansestetutbildningen i Örnsköldsvik och innan dess var hon anställd på Kulturskolecentrum i Örnsköldsvik samt Umeå dansskola.

Maria växte upp i Örnsköldsvik och efter dansgymnasiet på Nolaskolan kom hon in på den eftertraktade dansarutbildningen vid Balettakademien i Stockholm. Där studerade hon i fyra år för att bli professionell dansare och senare kompletterade hon denna utbildning med en en danspedagogexamen från Dans och Cirkushögskolan i Stockholm. Under åren inom gymnasieskolan fortsatte studierna vid Umeå Universitet och nu är Maria även behörig gymnasielärare.

Modernt med Maria Landfors 2014.
Jazzklass med Maria Landfors 2012.