We Dance

We dance är en ideell dansförening i Örnsköldsvik som startades våren 2012 i syfte att arrangera workshops i olika dansformer för dansintresserade på alla nivåer. Tack vare våra många kontakter med professionella dansare och danslärare runtom i Norden så har vi möjlighet att erbjuda mycket kvalitativa kurser för både ungdomar och vuxna.

Prissättning

We Dance är en ideell förening vars mål är att sprida dans, för att möjliggöra detta försöker vi hålla så låga priser som möjligt. Priserna på våra workshops kan därmed variera beroende på hur stora kostnader vi har för våra olika evenemang.

Styrelse

Kontakt:

styrelsen@wedance.se

Ordförande:

Susanne Thorén, danslärare på Kulturskolan i Örnsköldsvik
susanne.thoren@wedance.se

Sekreterare:

Anna Lassila, danslärare på Kulturskolan i Örnsköldsvik
anna.lassila@wedance.se

Kassör:

David Thelin, hemsideansvarig
david.thelin@wedance.se

Ordinarie ledamöter:

Martina Hanell, elev
martina.hanell@wedance.se
Daniel Johansson
daniel.johansson@wedance.se

Suppleanter:

Eva Kavenstrand, danslärare på Kulturskolan i Örnsköldsvik
eva.kavenstrand@wedance.se
Sofia Edstrand, dansare
sofia.edstrand@wedance.se

Dokumentarkiv

Stadgar

Dansföreningen We Dance stadgar

2012

Protokoll från konstituerande möte 2012-04-17

2013

Verksamhetsberättelse 2012

Protokoll från årsmöte 2013-02-17

2014

Verksamhetsberättelse 2013

Protokoll från årsmöte 2014-02-16

2015

Verksamhetsberättelse 2014

Ekonomisk berättelse 2014

Protokoll från årsmöte 2015-02-26

2016

Verksamhetsberättelse 2015

Ekonomisk berättelse 2015

Revisionsberättelse 2015

Uppdaterade stadgar för remiss

Signerat protokoll från årsmötet 2016

Signerat protokoll från konstituerande möte 2016

2017

Verksamhetsberättelse 2016

Ekonomisk berättelse 2016

Revisionsberättelse 2016

Signerat protokoll från årsmötet 2017

Signerat protokoll från konstituerande möte 2017

2018

Verksamhetsberättelse 2017

Ekonomisk berättelse 2017

Revisionsberättelse 2017

Signerat protokoll från årsmötet 2018

Signerat protokoll från konstituerande möte 2018

2019

Verksamhetsberättelse 2018

Ekonomisk berättelse 2018

Revisionsberättelse 2018